Slovensky

Služby

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OLEjOVANÍM - OXI OLEJ
Technické informácie Sfarbujúci olej pre ošetrenie listnatých a ihličnatých drevín. Veľmi dobrá schopnosť prieniku, veľmi dobrá odolnosť voči vode. Prehlbuje prirodzenú štruktúru dreva a vykazuje elegantné sfarbenie dreva. Tuhnutie prebieha viazaním kyslíka (oxidatívne schnutie).
Obsah látok
Modikované rastlinné oleje, vosky, kyselina kremičitá, jemne aromatické izoparafíny, sušidlo bez obsahu olova a kobaltu.
Zaťažiteľnosť
Po 7 dňoch schnutia plne zaťažiteľné.
Upozornenie
Drevené olejované podlahy je nutné čistiť a ošetrovať len na to určenými výrobkami od rôznych výrobcov. Pred samotným výberom sa poraďte u odborného predajcu a riaďte sa priloženým návodom.
Odporúčanie
Drevené olejované podlahy je nutné periodicky ošetrovať nanesením oxidatívneho alebo tvrdého voskového oleja podľa náročnosti používania v rozmedzí 1 – 2 rokov. Na exponované miesta, kde sa predpokladá zvýšené namáhanie povrchu je potrebné naniesť po pokládke tvrdý voskový olej (Hard Wax Oil).
Pred samotným nanášaním olejov sa poraďte u odborného predajcu a riaďte sa priloženým návodom, prípadne nanášanie olejov nechajte realizovať odbornej firme na to zaškolenej.
OSOBITÉ VLASTNOSTI
Požiadavky ÖNORM S 1555 s ohľadom na stálosť voči potu a slinám ako aj normy ÖNORM EN 71-3 „Bezpečnosť hračiek, migrácia určitých častíc" („bez obsahu ťažkých kovov“) sú splnené. Spĺňa požiadavky triedy protišmykovosti R10 podľa BGR 181 (predtým ZH 1/571) a DIN 51130.
ČISTENIE / ÚDRŽBA
Vodou alebo jemným domácim čistiacim prostriedkom určeným na olejované drevené podlahy. Prvý krát až po 14 dňoch použite prípravky Adler Naturnah Reiniger 80055: pre odstránenie mastných nečistôt a Adler Legno – Öl 50880 ff: pre oživenie a renovovanie. Aplikujte jedenu vrstvu a prebytok stiahnite. Prosíme, rešpektujte Návod na ošetrovanie olejovaného výrobku s Adler Legno-ÖL 50880 ff.
INŠTALÁCIA
Technické informácie
Všeobecné
BK Parket drevené podlahy je nutné lepiť celoplošne alebo systémom húsenicovej aplikácie priamo na pevný podklad na to určenými parketárskymi montážnymi lepidlami. Konštrukcia na podlahové kúrenie 12 mm (dub dub dub) je vhodná pri inštalácii na podlahu s podlahovovým vykurovaním. Športovú a tanečnú podlahu je vhodné inštalovať systémom klincovania do na to určeného roštového systému.
Pred inštaláciou
Je nevyhnutné, aby priestor, v ktorom sa bude inštalovať drevená podlaha bol dostatočné suchý a vetraný. Podklad musí byť suchý pri vlhkosti do 2% a relatívna vzdušná vlhkosť nemôže presahovať 65%. Podlaha by sa mala aklimatizovať cca. 48 hodín pred samotným lepením. Teplota počas inštalácie by nemala klesnúť pod 10 stupňov Celzia. Samotný podklad by mal mať rovinnosť maximálne 2 mm cez 2 metre vo všetkých smeroch, inak je nutné previesť vyrovnávaciu nivelizáciu. Pred lepením sa odporúča hlavne pri anhydridových stierkach podklad vybrúsiť a následne napenetrovať aby sa zabezpečil správny prenos adhézie k spodnej strane podlahy.
Upozornenie
Pri inštalácii podlahy na systém podlahového vykurovania je nutné zabezpečiť nábehovú krivku a technológia inštalácie musí zodpovedať požiadavkám výrobcu podlahy spolu s požiadavkami dodávateľa lepidiel.
PRED POUŽÍVANÍM PODLAHY
Pred samotným používaním nechajte lepidlo aspoň 12 hodín vytvrdnúť a zabráňte vstupu na podlahu. Ťažký nábytok a súčasti interiéru je vhodné klásť na drevenú podlahu po 24 hodinách.
Upozornenie
Na drevenú podlahu sa nevzťahuje záruka, pokiaľ nebola správne inštalovaná podľa odporúčaní od výrobcu. Samotnú inštaláciu je vhodné ponechať na odborne zaškolený personál.
VHODNOSŤ POUŽITIA
Všetky rezidenčné objekty okrem kúpeľní, spŕch, zimných záhrad alebo vlhkých miestností. Ďalej obchodné priestory, reštaurácie, bary, hotelové vstupné haly, recepcie, showroom a štúdiá. Konštrukcia na podlahové kúrenie 12 mm (dub dub dub) je vhodná pri inštalácii na podlahu s podlahovým vykurovaním. Športová a tanečná podlaha je vhodná pri inštalácii do športových hál, tenisových a squash centier, špeciálne na basketbalové a iné loptové indoor hry a tiež pre tanečné sály.
Upozornenie
Drevené podlahy BK Parket je nutné inštalovať v miestach s okolitou teplotou 16 – 23 °C s relatívnou vzdušnou vlhkosťou 45 – 65% . Vždy by mala byť zabezpečená adekvátna ochrana, aby sa zabránilo poškodeniu spôsobenému pohybom nábytku. Je vhodné pod nábytok použiť na to určené filce a chrániče. Pri vstupoch je vhodné použiť ochranné rohože proti poškrabaniu a poškodeniu stojacou vodou. Pokiaľ dôjde k rozliatiu vody alebo inej tekutiny na podlahu je nutné okamžite podlahu dosucha vyutierať, aby sa predišlo vniknutiu tekutiny cez povrchové póry, prípadne cez špáry v parketách hlbšie dovnútra.