Slovensky

Kontakt

Sídlo / prevádzka

BK PARKET s.r.o.
Športová 23
971 01 Prievidza
Slovensko
bkparket@bkparket.com
+421 46 544 14 60, +421 917 716 488
Fakturačné údaje
IČO: 36298859
DIČ: 2020076663
IČ DPH: SK2020076663
IBAN: SK88 0200 0000 0028 9854 6155
BIC: SUBASKBX

Obchodné oddelenie

SHESTR s.r.o.
G. Švéniho 10A
971 01 Prievidza
Slovensko
obchod@bkparket.com
+421 905 700 656
Fakturačné údaje
IČO: 43 980 325
DIČ: 20 2254 3468
IČ DPH: SK 2022 5434 68
IBAN: SK 28 1100 0000 0026 2605 1124
BIC: TATRSKBX
Spolupracujeme s Regionálnou rozvojovou agentúrou Piešťany - Hlohovec.