Slovensky

Certifikáty

TSUD-COC-000553
Výroba a predaj drevených
podláh a paluboviek
EN 14342: 2005 + A1:
2008 Drevené podlahoviny.
Vlastnosti, posudzovanie zhody a označovanie
EN 14342: 2005 + A1:
2008 Drevené podlahoviny.
Vlastnosti, posudzovanie zhody a označovanie
Podlahové panely
z rastlého listnatého
dreva (dub, buk)
Modernizácia výrobného
procesu výroby drevených
podláh a paluboviek
inovatívnou technológiou